Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1319/2011 al Comisiei din 15 decembrie 2011 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95