Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (17) din Protocolul 1 la Acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele părți la APE din SADC privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă Notificare a listei revizuite a materialelor originare din Africa de Sud și care nu pot fi importate direct în UE fără taxe vamale și fără contingente, cărora nu li se aplică cumulul prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Protocolul 1 la Acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele părți la APE din SADC (APE UE-SADC) 2020/C 156/03