Uredba Komisije (EGS) št. 473/89 z dne 24. februarja 1989 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2807/83 o oblikovanju podrobnih pravil za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic