Concluziile avocatului general Darmon prezentate la data de8 martie 1988.