Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de17 decembrie 1980.