Directiva Consiliului din 20 decembrie 1985 de modificare, în vederea aderării Spaniei și a Portugaliei, a Directivei 85/384/CEE privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, a certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare în domeniul arhitecturii, inclusiv a măsurilor de facilitare a exercitării efective a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii$