Sprawa T-362/19: Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2020 r. – UI / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Dodatek zagraniczny – Artykuł 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Odmowa przyznania dodatku zagranicznego – Zwykły pobyt – Miejsce wykonywania głównej działalności zawodowej – Pięcioletni okres referencyjny]