Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a Bulgariei și a României pentru a aplica măsuri de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată