Întrebare scrisă E-005257/11 Marek Henryk Migalski (ECR) adresată Comisiei. Violențele îndreptate împotriva membrilor unei comunități salafiste din Daghestan