Întrebare scrisă E-1378/08 adresată de Marco Rizzo (GUE/NGL) Comisiei. Propunere de directivă privind furnizarea de asistenţă medicală transfrontalieră