Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1726, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, vuonna 2019 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä