Skriftlig fråga E-8403/10 Francesco Enrico Speroni (EFD) till kommissionen. Överföring av registrerad lös egendom över gränser