Kawża T-51/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad- 19 ta’ April 2013 — Aecops vs Il-Kummissjoni ( “FSE — Skema ta’ taħriġ — Tnaqqis tal-għajnuna finanzjarja inizjalment mogħtija — Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 — Preskrizzjoni — Ċertezza legali — Drittijiet tad-difiża — Terminu raġonevoli — Obbligu ta’ motivazzjoni” )