Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de3 iulie 1980.