Asia T-381/20 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 11.9.2020 – Datax v. REA (Väliaikainen oikeussuoja – Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007 – 2013) yhteydessä tehdyt tukisopimukset – Maksettujen tukien palauttaminen – Välitoimihakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)