Cauza C-241/19 P: Recurs introdus la 18 martie 2019 de George Haswani împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 16 ianuarie 2019 în cauza T-477/17, Haswani/Consiliul