Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9977 — EPGC/Metro) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 30/01