Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 816/2011 al Comisiei din 12 august 2011 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 august 2011