Cauza C-676/17: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 septembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Ploiești - România) – Oana Mădălina Călin/Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu (Trimitere preliminară – Principiile dreptului Uniunii – Autonomie procedurală – Principiile echivalenței și efectivității – Principiul securității juridice – Autoritate de lucru judecat – Restituirea taxelor percepute de un stat membru cu încălcarea dreptului Uniunii – Hotărâre judecătorească definitivă prin care se impune plata unei taxe incompatibile cu dreptul Uniunii – Cerere de revizuire a unei astfel de hotărâri – Termen pentru formularea acestei cereri)