2020 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2020/215, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 45, 2020 m. vasario 18 d.)