Written question E-004611/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) u Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) lill-Kummissjoni. Titjib tal-konnessjonijiet bl-ajru bejn il-Gżejjer Kanarji u l-Afrika