Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Cabo Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene