Întrebare scrisă E-2203/08 adresată de Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Comisiei. Grevă la Deutsche Post