Raport privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul întreprinderii comune