Državne pomoči – Poljska – Državna pomoč SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC) – Domnevna nezakonita regionalna pomoč za naložbe PCC MCAA Sp. z o.o (PCC) – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unijeBesedilo velja za EGP.