Štátna pomoc — Poľsko Štátna pomoc SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC) Údajná neoprávnená regionálna investičná pomoc pre PCC MCAA Sp. z o.o (PCC) Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únieText s významom pre EHP.