Ajutor de stat — Polonia — Ajutorul de stat SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC) — Presupus ajutor regional pentru investiții acordat în mod ilegal PCC MCAA Sp. z o.o. (PCC) — Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii EuropeneText cu relevanță pentru SEE.