Valsts atbalsts – Polija – Valsts atbalsts SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC) – Iespējams nelikumīgs reģionālais ieguldījumu atbalsts uzņēmumam PCC MCAA Sp. z o.o. (“PCC”) – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktuDokuments attiecas uz EEZ.