Valstybės pagalba – Lenkija. Valstybės pagalba SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC). Įtariama neteisėta regioninė investicinė pagalba „PCC MCAA Sp. z o.o (PCC)“. Kvietimas teikti pastabas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalįTekstas svarbus EEE.