Riigiabi – Poola — Riigiabi SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC) — Väidetav ebaseaduslik investeeringuteks ettenähtud regionaalabi ettevõtjale PCC MCAA Sp. z o.o. (PCC) — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõikele 2EMPs kohaldatav tekst.