Държавна помощ — Полша — Държавна помощ SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC) — Предполагаема неправомерна регионална инвестиционна помощ в полза на PCC MCAA sp. Zo.o (PCC) — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзТекст от значение за ЕИП.