Ordonanța președintelui Curții din data de 15 ianuarie 1981.