Cauza C-689/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht München I — Gemania) — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia”/Land Niedersachsen (Trimitere preliminară — Mediu — Transfer de deșeuri — Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 — Deșeuri care fac obiectul procedurii de notificare și de acord scrise prealabile — Transferuri în interiorul Uniunii Europene — Articolul 1 alineatul (3) litera (b) — Excludere din domeniul de aplicare — Deșeuri produse la bordul unor nave — Deșeuri produse la bordul unei nave ca urmare a unei avarii)