Euro maiņas kurss (Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.) 2020. gada 1. jūnijs 2020/C 182/04