Euro kursas (Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.) 2020 m. birželio 1 d. 2020/C 182/04