Concluziile avocatului general Rozès prezentate la data de20 octombrie 1983.