Neuvoston asetus (ETY) N:o 3072/90, annettu 22 päivänä lokakuuta 1990, Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan yhteistyösopimuksen käsitteen alkuperätuotteet määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan 6 ja 17 artiklan muuttamisesta uudelleen