Zadeva T-308/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2019 – Hamas/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti posameznikom, skupinam in subjektom v okviru boja proti terorizmu – Možnost, da se organ tretje države opredeli za pristojni organ v smislu Skupnega stališča 2001/931/SZVP – Dejanska podlaga sklepov o zamrznitvi sredstev – Obveznost obrazložitve – Napaka pri presoji – Načelo nevmešavanja – Pravica do obrambe – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Potrditev aktov Sveta)