Byla T-308/18: 2019 m. rugsėjo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hamas/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, kovojant su terorizmu taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams – Lėšų įšaldymas – Galimybė trečiosios valstybės institucijai būti laikoma kompetentinga institucija, kaip tai suprantama pagal Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP – Sprendimų įšaldyti lėšas faktinis pagrindas – Pareiga motyvuoti – Vertinimo klaida – Nesikišimo principas – Teisė į gynybą – Teisė į veiksmingą teisminę gynybą – Tarybos aktų autentiškumo patvirtinimas)