P8_TA(2017)0067 Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I Az Európai Parlament 2017. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)) P8_TC1-COD(2014)0121 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. március 14-én került elfogadásra a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel