Zadeva C-685/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 21. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court (Irlande) – Irska) – Minister for Justice and Equality/ND