Cauza C-624/17: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 4 iulie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Gerechtshof Den Haag — Țările de Jos) — Procedură penală privind pe Tronex BV (Trimitere preliminară — Mediu — Deșeuri — Transferuri — Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 — Articolul 2 punctul 1 — Directiva 2008/98/CE — Articolul 3 punctul 1 — Noțiunile de „transfer de deșeuri” și de „deșeuri” — Lot de bunuri inițial destinate vânzării cu amănuntul, returnate de consumatori sau care au devenit excedentare în asortimentul vânzătorului)