Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului$