Pisno vprašanje E-0792/10 vlaga Nessa Childers (S&D) za Komisijo. Pravica do obveščenosti v Evropi