Cauza C-671/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 7 iunie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Belgia) – Inter-Environnement Bruxelles ASBL și alții/Région de Bruxelles-Capitale [Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 2001/42/CE — Articolul 2 litera (a) — Noțiunea „planuri și programe” — Articolul 3 — Evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului — Regulamentul regional de urbanism privind cartierul european din Bruxelles (Belgia)]