Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/309, annettu 18 päivänä helmikuuta 2019, luvan antamisesta Liettualle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava erityistoimenpide