Skriftlig fråga P-1183/10 från Diana Wallis (ALDE) till kommissionen. Principerna för den europeiska försäkringsavtalsrätten