Regulamentul (CEE) nr. 451/89 al Consiliului din 20 februarie 1989 privind procedura care trebuie aplicată anumitor produse agricole originare din diverse țări terțe mediteraneene$