Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP))