L-Awtorità Bankarja Ewropea — Il-pubblikazzjoni tal-kotba finali għas-sena finanzjarja 2019